Zaznacz stronę

Polacy należą do tradycyjnych i historycznie ukształtowanych mniejszości narodowych w Państwie Czeskim. Największe skupisko Polaków w RCz znajduje się na terenie historycznego Śląska Cieszyńskiego, mniejsze grupy są w Pradze i w Brnie.

POLONUS – Klub Polski w Brnie założono na początku 1997 roku. Jego celem jest pielęgnowanie tożsamości narodowej członków oraz popularyzacja kultury polskiej w Brnie i na terenie Województwa Południowomorawskiego.

Pod patronatem Klubu działa filia Szkółka Polska w Brnie, w której dzieci poprzez gry i zabawy uczą się języka swych rodziców i poznają kulturowe dziedzictwo narodu polskiego.

Wyjazd edukacyjny Lublin i okolice, 2019

Spotkania zawieszone

Spotkania w klubie są zawieszone do odwołania. Terminy spotkań - Czwartek od godz. 18 tej

Składki

Składki można zapłacić przelewem na konto bankowe Klubu. Składka wynosi 400 Kcz/rok, studenci i emeryci 200 Kcz/rok (numer konta patrz Kontakty). Wsparcie finansowe mile widziane. Dar można odliczyć od podstawy opodatkowania.

Wspierają nas / Podporují nás: