Zaznacz stronę

Polacy należą do tradycyjnych i historycznie ukształtowanych mniejszości narodowych w Państwie Czeskim. Największe skupisko Polaków w RCz znajduje się na terenie historycznego Śląska Cieszyńskiego, mniejsze grupy są w Pradze i w Brnie.

POLONUS – Klub Polski w Brnie założono na początku 1997 roku. Jego celem jest pielęgnowanie tożsamości narodowej członków oraz popularyzacja kultury polskiej w Brnie i na terenie Województwa Południowomorawskiego.

Pod patronatem Klubu działa filia Szkółka Polska w Brnie, w której dzieci poprzez gry i zabawy uczą się języka swych rodziców i poznają kulturowe dziedzictwo narodu polskiego.

Wyjazd edukacyjny Bieszczady 2022

Składki

Składki można zapłacić przelewem na konto bankowe Klubu. Składka wynosi 500 Kcz/rok, studenci i emeryci 300 Kcz/rok (numer konta patrz Kontakty). Wsparcie finansowe mile widziane. Dar można odliczyć od podstawy opodatkowania.

Plan na rok 2024

- Plan działalności i program imprez w roku 2024 -Klub POLONUS przedstawia swój roczny program działalności: 11.1. Kolędowanie w Klubie18.1. Filmowy klub z filmem „Znachor” 8.2. Tłusty Czwartek w klubie z pączkami i faworkami10.2. VIII Bal Polonijny w Brnie. Marzec -...

Terminy spotkań

Czwartek od godz. 18 tej

Wspierają nas / Podporují nás:

Polonus – Klub Polski w Brnie, z.s. otrzymał dofinansowanie ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023 w wysokości 15000 złotych na utrzymanie siedziby organizacji. Dziękujemy!