Zaznacz stronę

Polacy należą do tradycyjnych i historycznie ukształtowanych mniejszości narodowych w Państwie Czeskim. Największe skupisko Polaków w RCz znajduje się na terenie historycznego Śląska Cieszyńskiego, mniejsze grupy są w Pradze i w Brnie.

POLONUS – Klub Polski w Brnie założono na początku 1997 roku. Jego celem jest pielęgnowanie tożsamości narodowej członków oraz popularyzacja kultury polskiej w Brnie i na terenie Województwa Południowomorawskiego.

Pod patronatem Klubu działa filia Szkółka Polska w Brnie, w której dzieci poprzez gry i zabawy uczą się języka swych rodziców i poznają kulturowe dziedzictwo narodu polskiego.

Wyjazd edukacyjny Lublin i okolice, 2019

Spotkanie z Polską kulturą

Biblioteka J. Mahena - poniedziałek 20 września od godz. 17-tej Kapela Kamraci i biesiada z Karin Lednicką, autorką bestselleru "Šikmý kostel".

Wydarzenia w miesiącu wrzesień

Polonus zaprasza na najbliższe wydarzenia w miesiącu wrzesień: 2. 9. 2021 o godz. 18-tej – Biblioteka J. Mahena – uroczyste otwarcie wystawy Konstytucja 3 Maja, dopełnione krótkim filmem o obrazie Jana Matejki, wspólna zabawa – składanie obrazu J. Matejki w formie...

Terminy spotkań

Czwartek od godz. 18 tej

Składki

Składki można zapłacić przelewem na konto bankowe Klubu. Składka wynosi 400 Kcz/rok, studenci i emeryci 200 Kcz/rok (numer konta patrz Kontakty). Wsparcie finansowe mile widziane. Dar można odliczyć od podstawy opodatkowania.

Wspierają nas / Podporují nás: