Vyberte stránku

Poláci patří k tradičním národnostním menšinám na území České republiky. Převážná část polské menšiny žije na území historického Těšínského Slezska, menší skupiny pak v největších městech – v Praze a Brně.

Počátkem roku 1997 byla v Brně založena organizace polské národnostní menšiny POLONUS – Polský klub v Brně (Klub Polski w Brnie). Hlavním cílem je udržování a posilování národní identity členů, popularizace polské kultury, tradic a zvyků na území Brna a Jihomoravského kraje.

Jako pobočný spolek klubu působí Polská školka, kde děti zábavnou formou poznávají kulturní dědictví Polska a učí se jazyku svých rodičů a prarodičů. 

Podrobnější informace získáte na stránce „O nás“.

Tematický zájezd do Bieszczad 2022

Členské příspěvky

Členské příspěvky lze zaplatit bezhotovostně na účet klubu. Člen klubu platí 500 Kč/rok, studenti a důchodci 300 Kč/rok (číslo účtu viz Kontakty). Uvítáme Vaše finanční příspěvky na činnost klubu. Tyto dary lze odečíst z daňového základu.

Wspierają nas / Podporují nás:

Polonus – Klub Polski w Brnie, z.s. otrzymał dofinansowanie ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023 w wysokości 15000 złotych na utrzymanie siedziby organizacji. Dziękujemy!