Vyberte stránku

Poláci patří k tradičním národnostním menšinám na území České republiky. Převážná část polské menšiny žije na území historického Těšínského Slezska, menší skupiny pak v největších městech – v Praze a Brně.

Počátkem roku 1997 byla v Brně založena organizace polské národnostní menšiny POLONUS – Polský klub v Brně (Klub Polski w Brnie). Hlavním cílem je udržování a posilování národní identity členů, popularizace polské kultury, tradic a zvyků na území Brna a Jihomoravského kraje.

Jako pobočný spolek klubu působí Polská školka, kde děti zábavnou formou poznávají kulturní dědictví Polska a učí se jazyku svých rodičů a prarodičů. 

Podrobnější informace získáte na stránce „O nás“.

Tematický zájezd do Lublinu a okolí, 2019

Setkání s polskou kulturou

Knihovna Jiřího Mahena - pondělí 20. září od 17 hodin vystoupí kapela Kamraci a bude následovat beseda s autorkou bestselleru  "Šikmý kostel" Karin Lednickou.

Členské příspěvky

Členské příspěvky lze zaplatit bezhotovostně na účet klubu. Člen klubu platí 400 Kč/rok, studenti a důchodci 200 Kč/rok (číslo účtu viz Kontakty). Uvítáme Vaše finanční příspěvky na činnost klubu. Tyto dary lze odečíst z daňového základu.

Wspierają nas / Podporují nás: