Vyberte stránku

Poláci patří k tradičním národnostním menšinám na území České republiky. Převážná část polské menšiny žije na území historického Těšínského Slezska, menší skupiny pak v největších městech – v Praze a Brně.

Počátkem roku 1997 byla v Brně založena organizace polské národnostní menšiny POLONUS – Polský klub v Brně (Klub Polski w Brnie). Hlavním cílem je udržování a posilování národní identity členů, popularizace polské kultury, tradic a zvyků na území Brna a Jihomoravského kraje.

Jako pobočný spolek klubu působí Polská školka, kde děti zábavnou formou poznávají kulturní dědictví Polska a učí se jazyku svých rodičů a prarodičů. 

Podrobnější informace získáte na stránce „O nás“.

Tematický zájezd do Lublinu a okolí, 2019

Sčítání lidu 2021

Od konce března do začátku května 2021 bude v České republice opět probíhat sčítání lidu, domů a bytů. Jedná se o unikátní příležitost, jak jednou za deset let zjistit důležité informace o tom, jak žijeme. To se týká i přání, obav a specifických potřeb národnostních...

Schůzky zrušeny

Schůzky v klubu jsou do odvolání zrušeny. Termíny setkání ve čtvrtek od 18:00.

Členské příspěvky

Členské příspěvky lze zaplatit bezhotovostně na účet klubu. Člen klubu platí 400 Kč/rok, studenti a důchodci 200 Kč/rok (číslo účtu viz Kontakty). Uvítáme Vaše finanční příspěvky na činnost klubu. Tyto dary lze odečíst z daňového základu.

Wspierają nas / Podporují nás: