Vyberte stránku

Aktuality

Členské příspěvky

Členské příspěvky lze zaplatit bezhotovostně na účet klubu. Člen klubu platí 500 Kč/rok, studenti a důchodci 300 Kč/rok (číslo účtu viz Kontakty).

Uvítáme Vaše finanční příspěvky na činnost klubu. Tyto dary lze odečíst z daňového základu.

Wspierają nas / Podporují nás:

Polonus – Klub Polski w Brnie, z.s. otrzymał dofinansowanie ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023 w wysokości 15000 złotych na utrzymanie siedziby organizacji. Dziękujemy!